Strafferett

Vi har lang erfaring som både forsvarer og som bistandsadvokat.


featured-image

Juridisk hjelp i straffesaker

Vi har bred erfaring innen strafferett, både som forsvarer og som bistandsadvokat. Vi prosederer straffesaker for domstolene og kan gi bistand under avhør.

Vi kan bl.a. også bistå i alminnelige hovedforhandlinger, ved begjæring om dokumentinnsyn, i tilståelsessaker, for fremming av gjenopptagelse av straffesaker og ved anke.


Ta kontakt med oss så avklarer vi om du har krav på forsvarer.Kontakt

Fyll ut skjemaet nedenfor eller send e-post til Heidi Merete Michelsen eller Heidi Varmann, så tar vi kontakt.

Du kan også ringe oss på telefon 95 94 66 65.