Arv, skifte og testament

Testamente, fremtidsfullmakt, arveoppgjør og andre problemstillinger knyttet til et skifte.


featured-image

Bistand - arv, skifte og testament

Ved et dødsfall, oppstår mange spørsmål og problemstillinger for de etterlatte. Vi bistår med spørsmål knyttet til formuesfordeling, både gjennom bistand med oppsett av testamente om du ønsker det, og ved arv- og skifterelaterte saker overfor etterlatte.

Blant problemstillinger som dukker opp etter et dødsfall er om lengstlevende ektefelle skal kunne bo i eget hjem, eller om man blir tvunget til å gjennomføre arveoppgjør med en gang. Andre problemstillinger er hvordan et generasjonsskifte i en bedrift skal håndteres, og om noen skal få fullmakt til å handle på vegne av annen person når denne ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser (fremtidsfullmakt).

Hos oss får du solid bistand. Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

Kontakt

Send en e-post til Heidi Merete Michelsen eller Heidi Varmann, så tar vi kontakt.

Du kan også ringe oss på telefon 95 94 66 65.