Kontraktsrett

Juridisk hjelp med kontrakter.


featured-image

Bistand i forbindelse med kontrakter

Kontraktsrett er et rettsområde som omhandler reglene rundt kontraktsparters rettigheter og plikter etter en inngått avtale. Vi har lang erfaring og kan bistå, både med oppsett av kontrakter og med bistand i forbindelse med konflikter som måtte oppstå.

Kontakt

Send en e-post til Heidi Merete Michelsen eller Heidi Varmann, så tar vi kontakt.

Du kan også ringe oss på telefon 95 94 66 65.