Barnevern

Vi bistår i barnevernssaker og med bistand for kontrollkommisjonen.


featured-image

Barnevern

I enkelte tilfeller, der spesielle forhold tilsier det, har barnevernet hjemmel til å overta omsorg og ansvar for barn. Før dette kan skje må andre tiltak for å gi barnet det som anses som tilfredsstillende omsorg ha mislyktes.

I slike saker dukker ofte spørsmål om samværsrett og om tilbakeføring av barnet til foreldrene.

Vi har lang erfaring i slike saker (tvangssaker) og med bistand for kontrollkommisjonen .

Ta kontakt med oss idag.

Kontakt

Send en e-post til Heidi Merete Michelsen eller Heidi Varmann, så tar vi kontakt.

Du kan også ringe oss på telefon 95 94 66 65.