Askeradvokatene

Vi tilbyr solid juridisk hjelp innenfor en rekke forskjellige juridiske fagområder.


featured-image

Fagområder

Familie

Samboerskap, ekteskap, skilsmisse/samlivsbrudd.

Barnevern

Barnevern og bistand i tvangssaker etter lov om psykisk helsevern og sosialtjenesteloven, og ved møte med kontrollkommisjonen.

Barnerett

Saker med ivaretakelse av barns rettigheter.

Strafferett

Bistand både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Arv, skifte og testament

Bistand med det meste som har med arv og skifte å gjøre.

Arbeidsrett

Hjelp ved ansettelse, nedbemanning, oppsigelse, sykefravær, diskriminering m.m.

Avtale- og kontraktsrett

Profesjonell hjelp til gjennomgang eller utarbeidelse av avtaler og kontrakter.

Barnefordeling

Bistand i barnefordelingssaker.

Fast eiendom

Fast eiendoms rettsforhold, herunder kontraktsbrudd ved kjøp av fast eiendom.

Tilknyttet Huseiernes Landsforbund (HL).

Featured Image
Advokat Heidi Varmann, MNA

Advokat Heidi Varmann, MNA, har 23 års erfaring i advokatbransjen, først som fullmektig, deretter som advokat.

I 2006 startet hun som selvstendig advokat som en del av Askeradvokatene og fra 2017 også som partner hos KCO Advokater.

Hun arbeider blant annet med familie, arv og skifterett, erstatning, boligrett, kontraktsrett, arbeidsrett, straff og tvangssaker etter lov om psykisk helsevern.
Varmann arbeider særlig med barnefordelingssaker, barnevernssaker og straffesaker, både som forsvarer og som bistandsadvokat for fornærmede.

Tilgjengelig fra kontorer i Asker og i Sandvika

Kontakt

Send en e-post til Heidi Merete Michelsen eller Heidi Varmann, så tar vi kontakt.

Du kan også ringe oss på telefon 95 94 66 65.