Johs. Strenge Næss
Fast eiendom, arv/skifte

E-post: jsn[a]fjelladvokaten.no
Mobiltelefon: 47 45 38 41

Webside:
www.fjelladvokaten.no
Spesialområder
Fast eiendoms rettsforhold, dvs nabotvister, problemer knyttet til kjøp og salg av bolig, bygge- og reguleringssaker, tomtefeste og sameieforhold, ekspropriasjonssaker og skjønn, vegsaker m.v.

Arv og skifte, testamenter, bistand ved dødsboskifte og generasjonsskifte i familieforhold m.v.

Faglig bakgrunn
Bondegutt fra Kongsberg, født i 1952, cand. jur. i 1977 og advokatbevilling fra 1981. Arbeidet som konsulent i juridisk avdeling i Rikstrygdeverket de tre første årene etter studietiden, deretter 2 år som dommerfullmektik på Hadeland, 3 år som juridisk utreder i Høyesterett og 2 år som rådmannssekretær i Asker kommune.

Har drevet privat praksis som advokat i Asker fra 1987, først i kontorfellesskap med h.r.advokat Arvid Fossum, deretter i kontorfellesskap med Jørgen Bugge før kontorfellesskapet i Askeradvokatene fra 2004.

Fast formann i Asker overformynderi fra 1992 og i tillegg fast formann i Røyken overformynderi fra 2001. 15 år som sensor ved universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, har undervist i arv og skifte til 1. avdeling jus både ved Unicersitetet i Oslo og ved Friundervisningen i Asker, vært medforfatter til to juridiske fagbøker og har noe praksis med lovarbeid.
Gå tilbake