Johs. Strenge Næss
Fast eiendom, arv/skifte
Mer om Johs.


Jørgen Bugge
Personskader, forsikring, trygd,
oppsigelse/avskjed
Mer om Jørgen
Arne Ryengen
Fast eiendom, arv/skifte/bo-oppgjør
Mer om Arne
Heidi Varmann
Bistandsadv., familierett, barnerett,
barnevernsrett, strafferett, arbeidsrett,
bistand i kontrollkommisjonen (saker etter lov
om psykisk helsevern), fast eiendom, kontrakt
Mer om Heidi